• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

کتاب های آموزش زبان برای کودکان

10 / 10
از 1 کاربر

 کتاب های رایگان آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

در این بخش مجموعه ای از کاربردی ترین کتاب های آموزش زبان برای کودکان به عنوان کتاب مکمل و کتاب کار تهیه و گردآوری شده است که می توانید دانلود کرده و انگلیسی را با کودک خود تمرین کنید.

  این کتاب اولین سری و اولین سطح از مجموعه ی پنج کتاب فعالیت و آموزش زبان انگلیسی برای کودکان دبستانی می باشد. این پنج کتاب فعالیت و ...
  این کتاب دومین سطح از مجموعه ی پنج کتاب فعالیت و آموزش زبان انگلیسی برای کودکان دبستانی می باشد. این پنج کتاب فعالیت و تمری ...
  این کتاب سومین سطح از مجموعه ی پنج کتاب فعالیت و آموزش زبان انگلیسی برای کودکان دبستانی می باشد. این پنج کتاب فعالیت و تمرین ...
  این کتاب چهارمین سطح از مجموعه ی پنج کتاب فعالیت و آموزش زبان انگلیسی برای کودکان دبستانی می باشد. این پنج کتاب فعالیت و تمر ...
  این کتاب پنجمین سطح از مجموعه ی پنج کتاب فعالیت و آموزش زبان انگلیسی برای کودکان دبستانی می باشد. این پنج کتاب فعالیت و تمری ...
     کتاب Easy Games in English کتاب آموزش زبان انگلیسی به کودکان از طریق بازی و سرگرمی می باشد. این کتاب برای کودکانی که ...
  درباره ی این کتاب: کتاب  Young children's picture dictionary لغات و کلمات را از طریق تصاویر جذاب و متنوع به کودکان آموزش می ده ...
فاطمه : تشکر و درخواست
0 0
ممنون از مطالب و کتابهایی که گذاشتین اما اگه راهنمای مدرس هم دارن بزارین
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری