• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

کاردستی حروف الفبای انگلیسی

9 / 10
از 1 کاربر

 

یکی دیگر از روش هایی که کودکان می توانند به طور عملی حروف الفبای انگلیسی و همینطور نام حیوانات مختلف و ... را بیاموزند و کاملاً در ذهنشان باقی بماند آموزش این حروف از طریق درست کردن کاردستی می باشد.

نمونه هایی برای ایده گرفتن و درست کردن کاردستی حروف در این پست برای شما قرار داده شده که می توانید از این نمونه ها الگو گرفته و همراه کودک خود این کاردستی ها را درست نمائید.

چیزهایی که نیاز دارید:

1-قیچی

2-چسب (مایع)

3- تعدادی کاغذ (رنگی) یا مقوا و یا فوم است. اگر از کاغذ بدون رنگ استفاده می نمائید، بعد از درست کردن کاردستی آن را در اختیار کودک قرار داده تا رنگ آمیزی کند.

4- ماژیک های رنگی و چشم عروسکی در صورت نیاز

در پست بعدی الگوهای خام تعدادی از این حروف الفبای انگلیسی قرار داده شده که می توانید پرینت گرفته و استفاده کنید.

 

A is for Angel

کاردستی حروف الفبای انگلیسی

A is for Alligator

کاردستی حروف الفبای انگلیسی

B is for Bird

کاردستی حروف الفبای انگلیسی

B is for Bee 

کاردستی حروف الفبای انگلیسی

B is for Butterfly

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/2-B-is-for-Butterfly.jpg

C is for Cat

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/3-C-is-for-Cat.jpg

C is for Clock

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/3-C-is-for-Clock.JPG

C is for Clown

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/3-C-is-for-Clown.JPG

C is for Crab

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/3-C-is-for-Crab.jpg

C is for Cat 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/3C-is-for-Cat.jpg

D-is-for-Dinasour  

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/4-D-is-for-Dinasour.jpg

 

D-is-for-Dog  

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/4-D-is-for-Dog%20.JPG

 D is for Dog

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/4-D-is-for-Dog.jpg

D is for Duck

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/4-D-is-for-Duck.JPG

E is for Elephant

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/5-E%20is%20for%20Elephant.JPG

E is for Eagle

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/5-E-is-for-Eagle.JPG

F is for Fish

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/6-F-is-for-Fish.jpg

F is for Fox

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/6-F-is-for-Fox.jpg

F is for Frog 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/6-F-is-for-Frog.jpg

G is for Giraffe

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/7-G-is-for-Giraffe.jpg

G is for Goose

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/7-G-is-for-Goose.jpg

H is for Hair

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/8-H-is-for-Hair.JPG

H is for Home

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/8-H-is-for-Home.jpg

H is for Horse

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/8-H-is-for-Horse.jpg

 I is for Ice

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/9-I-is-for-Ice.JPG

I is for Ice-cream

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/9-I-is-for-Icecream.jpg

J is for jaguar 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/10-J-is-for-jaguar.JPG 

J is for Jelly jar

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/10-J-is-for-Jelly-jar.JPG 

K is for Kite 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/10-K-is-for-Kite.JPG

K is for Kangaroo

 http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/11-K-is-for-Kangaroo.JPG

 L is for Lion

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/12-L-is-for-Lion.jpg

L is for Lizard 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/12-L-is-for-Lizard.jpg

L is for lamp 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/12-L-is-for-lamp.jpg

M is for Monkey 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/13-M-is-for-Monkey.jpg

M is for mouse 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/13-M-is-for-mouse.jpg

M is for mouse 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/13.jpg

N is For Night 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/14-N-is-For-Night.jpg

N is for Nail 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/14-N-is-for%20Nail.JPG

N is for Nest

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/14-N-is-for-Nest2.jpg

N is for Nest

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/14-N-is-for-nest.jpg

O is for Owl 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/15-O-is-for-Owl.jpg

O is for Owl

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/15.jpg

P is for Penguin 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/16-P-is-for-Penguin.jpg

P is for Penguin  

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/16-P-is-for-Penguin2.JPG

P is for Pig 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/16-P-is-for-Pig.jpg

P is for Panda

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/16-p-is-for-panda.jpg

 Q is for Quail

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/17-Q-is-for-Quail.JPG

Q is for Qeen

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/17-Q-is-for-Queen.JPG

R is for Rabbit

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/18-R-is-for-Rabbit.jpg

R is for Racon 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/18-R-is-for-Racon.JPG

S is for Scarf

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/19-S-is-for-Scarf.JPG

S is for Snail

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/19-S-is-for-Snail.jpg

S is for Snake 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/19-S-is-for-Snake.jpg

S is for Squirrel

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/19-S-is-for-Squirrel.jpg

S is for snowman

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/19-S-is-for-snowman.jpg 

T is for Tree

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/20-T%20is%20for%20Tree.jpg

T is for Table

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/20-T-is-for-Table.JPG

T is for Tiger

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/20-T-is-for-Tiger.jpg

U is for Umbrella

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/21-U-is-for-Umbrella.jpg

 U is for Unicorn

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/21-U-is-for-Unicorn.JPG

V is for Vaze 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/22-V-is-for-Vaze.JPG

W is for Watermelon  

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/23-W-is-for-Watermelon.jpg

W is for Watermelon 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/23.JPG

X is for X-ray

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/24-X-is-for%20X-ray.jpg

Y is for Yak

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/25-Y-is-for-Yak.jpg

 Z is for Zebra 

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/26-Z-is-for-Zebra.JPG

 Z is for Zipper

http://mosmeri.ir/files/amoozesh-zaban/alphabets/kardasti-horoof-englisi/26-z-is-for-Zipper.JPG

 

* کپی برداری از مطالب این وب سایت تنـــها با ذکر منبع و لینک سایت مجاز می باشد.

.... : ....
3 2
قشنگن
ستاره : خ
2 1
Thnks
09113045 : خوب
2 1
نظر شما چیست ؟
ففات : عهخخ
2 0
ممممرررررسسسیییی درس زبان رو ۲۰ شدم
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری