• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی angry sonic

10 / 10
از 1 کاربر

 این بازی شامل 10 مرحله ی مختلف بوده و تا حدودی شبیه به بازی angrybirds است. ابتدا شما می بایست پرچم یک کشور را برای شروع بازی انتخاب کنید. بهتر است پرچم دوم از سمت چپ را انتخاب کنید تا زبان انگلیسی داشته باشد. سپس با شروع بازی از موس استفاده کنید. مرحله اول را انتخاب کرده و کلید سمت چپ موس را نگه دارید و نشانه گیری کنید و سعی کنید امتیاز جمع کنید.


عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری