• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی پرش به هوای بانی خرگوشه

9 / 10
از 2 کاربر

برای شروع بازی start game و بعد new game را بزنید. از کلیدهای روی کیبورد برای راست و چپ بردن بانی و از کلید خط فاصله (space) برای پرش بانی استفاده کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری