• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی پایین افتادن جری

10 / 10
از 1 کاربر

در این بازی سرعت خیلی مهم است. شما باید سعی کنید هرچه زودتر جری را از بالا به پایین هدایت کنید تا نیزه ها به جری برحورد نکند. از کلیدهای چپ و راست روی کیبورد استفاده کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری