• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی پازل دورا

4 / 10
از 2 کاربر

 در این بازی به کودک خود کمک کنید تا قطعات پازل دورا را درست سرجای خودش قرار دهد. دکمه قرمز را فشار دهید تا یک قطعه نمایان شود سپس آن را در جای خودش قرار داده و سپس دکمه ی قرمز را فشار دهید و به این ترتیب هر تکه را در جای خودش قرار دهید.


عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری