• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی های ماشین و موتور سواری

10 / 10
از 1 کاربر
در این بازی شما می بایست از یک جاده ای با ترافیک سنگین عبور کنید. فقط مواظب باشید به ماشین های دیگر برخورد نکنید و سعی کنید امتیاز جمع کنید ...
برای شروع این بازی مهیج، ابتدا پس زمینه موردنظر خود را انتخاب کنید. سپس با استفاده از موس این بازی را انجام دهید. این بازی بدلیل استفاده از ...
از کلیدهای چپ و راست و بالا و پایین روی کیبورد و نیز کلید اسپیس برای سرعت گرفتن می توانید استفاده کنید. سعی کنید به ماشین های دیگر برخورد نک ...
برای هدایت بازی از کلیدهای بالا و چپ و راست روی کیبورد استفاده کنید. سعی کنید از روی فلش های مشخص شده در مسیر حرکت کنید تا سرعت بیشتری بگیری ...
با استفاده از فلش به سمت بالا روی کیبورد برای حرکت موتور، بازی را هدایت کنید.
در این بازی باید از کیبورد استفاده کنید. از کلیدهای جلو عقب برای چپ و راست بردن و کلید بالا برای سرکت و کلید space/فاصله برای پرش استفاده کن ...
از کلیدهای بالا و چپ و راست و کلید SPACE /فاصله برای هدایت بازی استفاده کنید.
برای شروع بازی از کلیدهای بالا و چپ و راست برای هدایت بازی استفاده کنید. در این بازی شما باید مواظب باشید به ماشین های دیگر برخورد نکنید و س ...
از کلیدهای بالا و چپ و راست برای هدایت بازی استفاده کنید. در این بازی شما باید مواظب باشید به ماشین های دیگر برخورد نکنید.
در این بازی ابتدا تانک مورد نظر خود را انتخاب نمایید. سپس با استفاده از کلیدهای عقب و جلو و بالا برای هدایت تانک استفاده کنید و همین طور از ...
تا لود شدن کامل بازی صبر کنید.
آینور : خیلی خوب
8 0
بازی ها خیلی خوبن
رضا : عااالی
2 0
عاااالین
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری