• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی های تام و جری

10 / 10
از 1 کاربر
برای انجام این بازی از موس استفاده کنید. برای پرش کوتاه یک بار کلیک چپ کنید برای پرش های بلند چند بار کلیک چپ کنید.
توضیح: بعد از لود شدن کامل بازی دکمه play را انتخاب کنید. با استفاده از موس به جری کمک کنید تا روی ابرها تا آنجا که می تواند بالا بپرد و امت ...
در این بازی باید تا می توانید سریع باشید و به دقت عمل کنید. جری موشه از سوراخ های متفاوت سرش را بیرون می آورد شما باید با استفاده از موس و ک ...
منتظر باشید تا بازی کاملا لود شود. از کلیدهای فلش روی کیبورد برای حرکت و بالا و پایین بردن جری استفاده کنید. به جری کمک کنید تا جایی که می ...
به تام کمک کنید تا جری را بگیرد. از فلش های روی کیبورد برای پایین و بالا بردن و یا حرکت تام به سمت جلو استفاده کنید. فقط باید مواظب باشید به ...
در این بازی پازل تام و جری باید انقدر خانه های مکعبی را جابه جا کنید تا تمام خانه ها سر جای خودش درست قرار بگیرد و تصویر کامل شود. اگر به ...
  از کلید فلش به سمت بالا روی کیبورد برای شروع و حرکت به سمت جلو استفاده کنید.
  در این بازی شما در واقع دو بازی تام و جری دارید. شما می توانید انتخاب کنید که بازی تام را انجام بدهید یا بازی جری را. اگر تام را انت ...
در این بازی شما باید سعی کنید تا دوست جری را که توسط تام گیر افتاده نجات دهید. فقط مواظب چوب هایی که تام به سمت شما پرتاب می کند باشید.
منتظر باشید تا بازی کاملا لود شود. این بازی ممکن است کمی دیر لود شود. در این بازی به جری کمک کنید تا یاقوت سحرآمیز را پیدا کند. تا جایی که ...
در این بازی سرعت خیلی مهم است. شما باید سعی کنید هرچه زودتر جری را از بالا به پایین هدایت کنید تا نیزه ها به جری برحورد نکند. از کلیدهای چپ ...
در این بازی باید سعی کنید اختلاف بین دو تصویر را پیدا کنید تا به مرحله بعد بروید.
در این بازی با استفاده از موس می توانید شلیک کنید و با استفاده از کلیدهای روی کیبورد تام و جری را بالا و پایین ببرید.
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری