• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی نشانه گیری با گوسفند

10 / 10
از 1 کاربر

 گارفیلد از وقتی به دنیا آمده خروپف می کند. او هر شب به 9 ساعت خواب نیاز دارد. گارفیلد در خواب گوسفندها را می شمارد. از تیرکمان استفاده کنید تا گوسفندها را به تختخواب او پرتاب کنید. هر بار که گوسفندی به تخت او برخورد می کند او نیم ساعت خواب بیشتری پیدا می کند.

با استفاده از موس گوسفند را داخل تیر کمان بگذارید و گارفیلد را نشانه گیری کرده و کلیک چپ را نگه داشته و یکمرتبه رها کنید. سعی کنید نشانه گیری ها دقیق باشد تا زمان را از دست ندهید. به چیزهای دیگری هم که در سر راه قرار می گیرند گوسفند پرتاب کنید وگرنه نیم ساعت از دست می دهید.


عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری