• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی نشانه گیری

10 / 10
از 1 کاربر

در این بازی باید میزان نیرویی که می خواهید وارد کنید و زاویه پرتاب را با استفاده از کلیدهای جهت نمای راست و چپ روی کیبورد تنظیم کنید. برای پرتاب از کلید space استفاده کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری