• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی نجات نیمبل

10 / 10
از 1 کاربر

در این بازی شما باید سعی کنید تا دوست جری را که توسط تام گیر افتاده نجات دهید. فقط مواظب چوب هایی که تام به سمت شما پرتاب می کند باشید.

دنیا : عالیه
3 1
من خیلی اینو دوست دارم منظورم بازیه
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری