• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی مینیون

3 / 10
از 2 کاربر

برای هدایت بازی از ماوس و یا کلیدهای عقب و جلو روی کیبورد استفاده کنید. سعی کنید به موانع برخورد نکنید و موزها و بستنی ها را جمع کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری