• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

باری مار و پله

4 / 10
از 3 کاربر

نحوه ی انجام بازی به این صورت است که شما می بایست از موس برای حرکت مهره ی خود استفاده کنید. در این بازی شما مهره ی آبی و کامپیوتر مهره ی را قرمز دارد. نوع بازی هم درست مثل مار و پله ی قدیمی است، با این تفاوت که ابتدا تاس به طور خودکار انداخته می شود و سپس هر امتیازی که آوردید باید به اندازه ی همان امتیاز جلو بروید.

مینا : عالی
2 3
بدنبود
انینتا : اصلا نمیاد
0 0
نظر شما چیست ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری