• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی لباس پوشاندن به میکی

10 / 10
از 1 کاربر

 برای اضافه کردن زنجیر به میکی موس از سمت راست chains را انتخاب کنید. برای تغییر کفش میکی shoes را انتخاب کنید و برای پس زمینه از background برای کلاه میکی از Caps برای دستکش از gloves برای لباس از dresses استفاده کنید.


عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری