• elsa-12
  • 11-jasmine
  • 10-belle
  • 9-cinderella
  • 8- rapunzel
  • sofia-7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

بازی فکری موش قهرمان

10 / 10
از 1 کاربر

برای ورود به بازی دکمه continue را انتخاب کنید. در این بازی با استفاده از فلش های روی کیبورد موش قهرمان را حرکت دهید و به او کمک کنید تا موش های دیگر را نجات دهد سپس به سمت قاشق پرتاپ روید تا وارد مرحله ی بعد شوید.

ت : عاللللللللللللللللللللللللللللی است
0 0
ت
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری