• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی عبور از جزیره sonic

5 / 10
از 3 کاربر

 توضیح: قهرمان ما، سونیک تصمیم دارد از یک جزیره پر از مانع عبور کند. اما به کمک شما نیاز دارد. با استفاده از کلید های جلو و عقب (left/right) و کلید space /فاصله به او کمک کنید از جزیره عبور کند...


ارثلان : بازی
1 0
چرا بازی نمیا
مدیریت : پاسخ
1 0
بازی میاد، بررسی شد، مشکلی ندارد.
نسرین : چرا نمی یاد
0 0
نظر شما چیست ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری