• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی سوپر ماریو /قلعه تاریک

10 / 10
از 1 کاربر

برای حرکت ماریو از کلیدهای راست و چپ روی کیبورد استفاده کنید و برای پرش ماریو از کلید Z استفاده کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری