• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی جورچین دورا

10 / 10
از 1 کاربر

 بعد از ورود به بازی، سطح دشواری بازی یعنی (آسان، متوسط، سخت) را انتخاب کنید. سعی کنید دو کارت مثل هم را با هم جور کنید. هنگام شروع بازی، شما 1000 امتیاز از قبل دارید. وقتی دو کارت مثل هم را جور کنید 100 امتیاز می گیرید ولی اگر روی کارتی که با کارت دیگر جور نیست کلیک کنید 10 امتیاز از دست می دهید. این بازی برای تقویت تمرکز و حافظه ی کودک می تواند مفید باشد.


عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری