• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی جمع کردن هویج بانی خگوشه

10 / 10
از 1 کاربر

در این بازی باید سعی کنید از روی شکاف ها بپرید و هویج جمع کنید. فقط از موس استفاده کنید و با کلیک چپ می توانید بپرید و بانی را جلو عقب ببرید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری