• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی تعادل باب اسفنجی

6 / 10
از 4 کاربر

 سعی کنید تا جائیکه می توانید در مدت زمان داده شده، باب اسفنجی ها را روی هم بگذارید طوری که تعادلشان حفظ شود و نیفتند. برای شروع وقتی بادکنک قرمز زیر باب اسفنجی می رود و دقیقاً زیر او قرار می گیرد، روی آن بادکنک قرمز کلیک کنید.


عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری