• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

بازی تافی گربه

10 / 10
از 1 کاربر

از کلیدهای فلش روی کیبورد برای راست و چپ رفتن و کلید فلش بسمت بالا برای پرش تافی استفاده کنید. سعی کنید غذاهایی که در سر راه تافی است را جمع کنید. فقط مواظب حیوانات باشید. سعی کنید با پرش روی حیوانات آنها را از تله ی حبابی شان آزاد کنید.

فهیمه : بازی
0 0
بازی خوبی است
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری