• elsa-12
 • 11-jasmine
 • 10-belle
 • 9-cinderella
 • 8- rapunzel
 • sofia-7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

آموزش گفتن شب بخیر

10 / 10
از 1 کاربر

 

Good night mom! Good night dad!

شب بخیر مامان، شی بخیر بابا

I am a big boy, I can sleep.

من پسر بزرگی ام. من می تونم بخوابم.

Have a good dream mom, have a good dream dad.

خواب خوبی داشته باشی. (خوابای خوب ببینی) مامان. خواب خوبی داشته باشی بابا.

I'll (I will) have a good dream, too.

من هم خواب خوبی خواهم داشت.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل : اختیاری